image banner
HĐND XÃ THÁI NIÊN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 7, HĐND XÃ KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026
HĐND XÃ THÁI NIÊN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 7, HĐND XÃ KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021- 2026

    Ngày 18/7/2023 HĐND xã Thái Niên tổ chức kỳ họp HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

    Dự kỳ họp có đồng chí Thào Thị Mỷ- PCT HĐND huyện Bảo Thắng, các đồng chí trong TT ĐU- HĐND- UBND, UBMTTQ các ban ngành, đoàn thể xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn và các ông bà đại biểu HĐND xã.

anh tin bai

   Tại kỳ họp xã đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023 dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, UBND xã Thái Niên, đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Tổng sản lượng thực hiện có hạt gần 1.800 tấn, giá trị canh tác và chăn nuôi đạt 1.16 triệu đồng/ 1ha. Thu từ rừng đạt gần 2.400 triệu đồng. Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ đạt gần 50 tỷ đồng.

anh tin bai

    Công tác cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt tạo chuyển biến rõ nét trong kỷ luật, kỷ cương công vụ. Các hoạt động VH-XH, công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm và ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động an sinh phúc lợi xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được  nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

anh tin bai

    Kỳ họp cũng đã thông qua Báo cáo kết quả dự toán thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023 và báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2022; thông báo của UBMTTQ VN xã tham gia công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và kiến nghị của UBMT với HĐND- UBND xã; báo cáo kết quả của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp HĐND xã.

anh tin bai

    Kỳ họp thứ 7 HĐND xã đã tập trung thảo luận chất vấn nêu lên những vấn đề cử tri kiến nghị gửi tới kỳ họp như: Công tác Quản lý đất đai, quy hoạch giải phóng mặt bằng, quan tâm hệ thống giao thông...

anh tin bai

     Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Thào Thị Mỷ- PCT HĐND huyện đề nghị thời gian tới xã Thái Niên cần đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2023 mà Nghị quyết HĐND xã đề ra. Tập trung đồng bộ thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu trong báo cáo của HĐND và UBND xã; chỉ đạo giải quyết kịp thời hiệu quả ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đại biểu HĐND xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật; tăng cường giám sát thường xuyên ở cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

  Với tinh thần trách nhiệm cao các đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua các tờ trình Nghị quyết về kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2023, phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2022. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế- xã hội và ban pháp chế HĐND xã và dự thảo nghị quyết thành lập đoàn giám sát, chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024./.


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 39
  • Trong tuần: 142
  • Tất cả: 7,456